aktualizované: 22.03.2021 16:47:25 

Certifikát absolventa


Tento "Certifikát" úspešného zvládnutia techník, môžu žiaci obdržať po absolvovaní
minimálne 3-mesačného výtvarného kurzu. Certifikát je vo formáte A4.
O vydanie absolventského certifikátu si môžu požiadať aj dodatočne
tí žiaci, ktorí už ukončili výtvarný kurz. 

Vystavenie Certifikátu = 10 €   
                                                                                                                                                                                                                     
 tip: 1


                                                                                                                                  tip: 2