aktualizované: 18.06.2021 11:58:12 

Certifikát absolventa


Tento "Certifikát" úspešného zvládnutia techník, môžu žiaci obdržať po absolvovaní
minimálne 3-mesačného výtvarného kurzu. Certifikát je vo formáte A4.
O vydanie absolventského certifikátu si môžu požiadať aj dodatočne
tí žiaci, ktorí už ukončili výtvarný kurz. 

Vystavenie Certifikátu = 10 €   
                                                                                                                                                                                                                     
 tip: 1


                                                                                                                                  tip: 2